Úvod
Propozice soutěže
Přihláška do soutěže
Seznam soutěžících
Výsledky soutěže
Fotogalerie
Letní dětské táboryDoporučujeme:

Letní tábory s Dlouhým,
Širokým a Bystrozrakým


Cykloportál NaKole.cz
Jarní Petrklíč

PROPOZICE SOUTĚŽE

Tento muzikantský festival je určen pro malé a mladé hudebníky a zpěváky, kteří mohou navštěvovat ZUŠ, ale i těm, kteří si rádi zazpívají či zahrají jen tak pro radost.


Termín: čtvrtek 21. března 2019 od 9.30 do cca 19.00 hodin
Místo: Kulturní dům Krakov v Praze 8
(Kulturní dům Krakov, Těšínská 600/4, 181 00 Praha - Bohnice)

Soutěž je členěna do 6 kategorií v osmi hodnocených soutěžních blocích

 • Kategorie - mladší zpěváci „MZ“ (jednotlivci), kteří zazpívají vybranou(é) píseň(ně) a jsou žáky 1.-5. ročníku ZŠ. Soutěžící předvedou lidové - národní písně.
  V soutěži jsou povoleny výhradně české a slovenské národní písně, které účastníci přednesou buď bez doprovodu nebo s doprovodem instrumentálním nebo vokálním (neelektronickým). Doprovodná skupina může být nanejvýše dvoučlenná. Přípustné jsou skladateli umělecky stylizované originální doprovody. Nesmí být pozměněn původní tvar a nápěv lidové písně.
 • Kategorie - starší zpěváci „SZ“ (jednotlivci), kteří zazpívají vybranou(é) píseň(ně) a jsou žáky 6.-9. ročníku ZŠ, resp. odpovídajícího ročníku víceleté SŠ. Soutěžící předvedou lidové - národní písně.
  V soutěži jsou povoleny výhradně české a slovenské národní písně, které účastníci přednesou buď bez doprovodu nebo s doprovodem instrumentálním nebo vokálním (ne elektronickým). Doprovodná skupina může být nanejvýše dvoučlenná. Přípustné jsou skladateli umělecky stylizované originální doprovody. Nesmí být pozměněn původní tvar a nápěv lidové písně.
 • Kategorie - mladší instrumentalisté „MI“ (jednotlivci), kteří zahrají vybranou(é) skladbu(y) na svůj hudební nástroj (ne elektronický) a jsou žáky 1. - 5. ročníku ZŠ.
  Skladby účastníci přednesou buď bez doprovodu nebo s doprovodem instrumentálním nebo vokálním. Doprovodná skupina může být nanejvýše dvoučlenná.
 • Kategorie - starší instrumentalisté „SI“ (jednotlivci), kteří zahrají vybranou(é) skladbu(y) na svůj hudební nástroj (ne elektronický) a jsou žáky 6. - 9. ročníku ZŠ, resp. odpovídajícího ročníku víceleté SŠ.
  Skladby účastníci přednesou buď bez doprovodu nebo s doprovodem instrumentálním nebo vokálním. Doprovodná skupina může být nanejvýše dvoučlenná.
 • Kategorie - komorní sbory a soubory „KS“ (2 až 5 členné), které předvedou vybrané vystoupení a jejich členové jsou žáky 1. - 9. ročníku ZŠ, resp. odpovídajícího ročníku víceleté SŠ.
  Porota vyhodnotí a ocení zvlášť komorní sbory a zvlášť komorní soubory.
  Skladby účastníci přednesou buď sami nebo s nesoutěžním doprovodem instrumentálním nebo vokálním (ne elektronickým). Doprovodná skupina může být nanejvýše dvoučlenná.
 • Kategorie sbory a soubory „S“ (minimálně 6 členné), které předvedou vybrané vystoupení a jejich členové jsou žáky 1. - 9. ročníku ZŠ, resp. odpovídajícího ročníku víceleté SŠ.
  Porota vyhodnotí a ocení zvlášť sbory a zvlášť soubory.
  Skladby účastníci přednesou buď sami nebo s nesoutěžním doprovodem instrumentálním nebo vokálním (ne elektronickým). Doprovodná skupina může být nanejvýše tříčlenná.

Podmínky a doporučení

 • Vystoupení každého individuálně soutěžícího v příslušné kategorii je omezeno časovým limitem tři minuty. V kategoriích KS a S časovým limitem pět minut. Vystoupení může být samozřejmě kratší.
 • Je stanoveno zápisné–„startovné“ za každého soutěžícího jednotlivce a soubor na 50 Kč. Startovné uhradí vedoucí ekipy u prezence. Zápisné–„startovné“ nebude požadováno za soutěžící, u kterých nenastane po 19. březnu 2018, po 10.00 hodině žádná změna v přihláškách (ani ve vystoupeních).
 • Není dovoleno používat jakákoli elektronická zařízení – hudební nástroje, doprovodnou hudbu na různých nosičích, zpívat na mikrofon a podobně ve všech kategoriích.
 • Zpěvákům doporučujeme zvolit písně kontrastního typu.
 • Doporučujeme, aby si soutěžící zajistili někoho, kdo je bude hudebně doprovázet na klavír, housle, zobcovou flétnu apod. - výhradně na tradiční akustické nástroje.
 • Kontrolu přihlášení a zařazení do soutěže či mezi náhradníky si provádí přihlašující sám v seznamech soutěžících na webových stránkách soutěže (www.jarnipetrklic.cz/soutěžící).
 • Každý soutěžící musí být nominován svojí ZŠ, gymnáziem, ZUŠ, DDM ap. Doporučujeme organizovat základní - školní kola.
 • Jednotlivé školy a organizace mohou do soutěže přihlásit maximálně 2 soutěžící v každé kategorii.
 • Počet přihlášek v jednotlivých kategoriích je limitován 25 soutěžícími, s výjimkou kategorie komorní sbory a soubory a kategorie sbory a soubory. V těchto dvou kategoriích je limit 20 soutěžních těles. Další zájemci budou zařazováni jako náhradníci a vystoupí v případě, že některé školy sníží (zruší) počet přihlášek z důvodu např. aktuálního onemocnění apod. Neodkládejte přihlášení vašich reprezentantů.
 • Uzávěrka přihlášek je 1. března 2019, resp. při naplnění limitů počtu přihlášek.
 • Přihlášky zadané po tomto termínu nebudou uznány. Přihlašujte vaše školy a reprezentanty přímo na stránkách www.jarnipetrklic.cz. V případě změny vystupujícího nerušte přihlášku předchozího přihlášeného, pouze proveďte změnu údajů – informace o novém soutěžícím.
 • Přihlašování na www.jarnipetrklic.cz bude aktivní od 1. března 2019 od 10.00 hodin.
 • Na uvedených webstránkách můžete sledovat přihlášené soutěžící z jednotlivých škol ve všech kategoriích.

Organizace soutěže:

 • Paralelně budou probíhat soutěže ve dvou sálech. Současně budou pracovat dvě odborné poroty.
 • Výchovný doprovod a dozor dětí si plně zajišťují jejich rodiče nebo jejich vysílající organizace.
 • Doporučujeme, aby děti soutěžící v mladších kategoriích byly odvedeny v průběhu dne, po vyhodnocení jejich soutěží, pokud se nechtějí zúčastnit dalšího programu.
 • K dispozici budou dva soutěžní sály, v každém bude piano.
 • Účastníci si odloží v šatně. Mohou se usadit v sále.
 • Organizátoři nezajišťují pulty na noty ani jiné pomůcky.
 • S sebou a na sobě si přineste: slavnostní oblečení i obutí, případně noty, hudební nástroj a pult(y) na noty.
 • Předpoklad časového harmonogramu soutěže:
  • Velký sál
   9.45 - malé sbory-soubory
   12.40 - mladší instrumentalisté
   15.15 - velké sbory-soubory
  • Malý sál
   9.30 - mladší zpěváci
   12.40 - starší zpěváci
   15.00 - starší instrumentalisté
 • Prezence pro všechny kategorie probíhá vždy 60 – 15 minut před plánovaným zahájením příslušné kategorie.
 • Vyhlášení výsledků proběhne v místě konání soutěže po skončení příslušné kategorie a krátké přestávce.
 • Naléhavě žádáme všechny soutěžící, resp. jejich pedagogy, aby do 1. března (uzávěrka přihlášek) a následně do 19. března, do 10.00 hodiny doplnili změny a dodatky v přihláškách na www.jarnipetrklic.cz. Definitivní úpravy provedeme společně v den soutěže při prezenci. Odbavení u prezence se při menších úpravách urychlí a v tištěných programech bude minimum změn. U soutěžících beze změn v přihláškách po 19. březnu 10. hodině bude upuštěno od platby zápisného-„startovného“. Děkujeme za pochopení.
 • Pokud rušíte přihlášku vašich dětí, učiňte tak obratem, aby na uvolněné místo mohli postoupit náhradníci. Je to pro ně důležitá informace.
 • Děkan UK v Praze-Pedagogické fakulty udělí na návrh odborné poroty osobní cenu, kterou věnuje pedagogovi-vedoucímu sboru-souboru jako ocenění odborného vedení jeho sboru-souboru v kategorii sbory-soubory.

Další informace:

Doprava: (adresa Kulturní dům Krakov, Těšínská 600/4, 181 00 Praha - Bohnice)
BUS: cca 10 minut od metra C Kobylisy do stanice „Krakov“ 102, 177; další linky 202, 236 do stanice „Krakov“. Od metra C Kobylisy jezdí i BUS 144 do stanice Poliklinika Mazurská
Doporučujeme využít vyhledavač vašich spojení na stránkách www.dpp.cz (Pražská doprava/vyhledání spojení).
Upozornění: před kulturním domem v současné době probíhají stavební práce.

Další informace získáte: mapa.jpg, 70kB

Mgr. Bc. Josef Buchal - ředitel festivalu a ďáblické školy
ZŠ a MŠ Praha 8 - Ďáblice, U Parkánu 17, PSČ 182 00
601 214 821, kancelář asistenta ředitele 601 214 827, 283 911 049
josef.buchal@volny.cz